Om du vill kunna köra person- eller godstransporter med buss eller tung lastbil behöver du ett yrkeskompetensbevis, förkortat YKB. Men misströsta inte, om du saknar ett yrkeskompetensbevis kan du gå en YKB kurs för att erhålla ett sådant.

Från och med 2016 behöver du ha ett sådant för att kunna utföra denna typer av transporter. Detta för att det krävs både stor kunskap och skicklighet att köra sådana transporter. Det är också väldigt ansvarsfullt som inte ska tas lättvindigt. När du väl har fått beviset ska det medföras när du är ute på vägarna. Om du har tagit C-körkort efter 2009 behöver du dock gå en särskild grundutbildning för att få ditt YKB. Är det så behöver du undersöka saken noggrant.

Efter du genomgått en YKB kurs, fått godkänt prov och erhållit ditt efterlängtade yrkeskompetensbevis ska detta registreras hos Transportstyrelsen. Detta sköts generellt av din valda utbildningsanordnare men de är viktigt att undersöka detta och se till att det blir rätt.

En annan sak som du behöver tänka på är att ett yrkeskompetensbevis också har en giltighetstid på fem år. Du behöver därefter gå en fortbildning för att förnya beviset. En sådan är på 35 timmar. Den kan ibland delas upp i mindre delkurser på minst sju timmar per delkurs.

Vad du bör tänka på när du ska gå en YKB-kurs

En YKB-kurs syftar till att du ska få tillräcklig kunskap för att erhålla beviset och använda dina kunskaper på ett praktiskt sätt. Detta gör det viktigt att den kurs du går uppfyller de krav och förväntningar som du har.

Innan du ska påbörja en YKB-kurs bör du undersöka och fundera följande saker:

  • Att utbildningsanordnaren är tillräckligt kompetent inom sitt gebit.
  • Om de har kontakt och samarbete med Transportstyrelsen.
  • Om de är en stabil leverantör.
  • Huruvida de erbjuder en tydlig utbildningsplan som renderar i ett YKB.
  • Om de kan erbjuda utbildning när det passar dig, till exempel vardag eller helg.
  • Om du ska delta på en så kallad öppen kurs med andra personer eller om de ska utbilda dig och dina kollegor på ert företag.