Om du bor i Stockholmsområdet kan du vilja hyra skåpbil i Stockholm över dagen. Du kanske vill kunna använda fordonet som flyttbil när du ska flytta från en bostad till en annan. Eller så kanske du vill kunna transportera någon annan typ av last. Oavsett hur det ligger till bör du då tänka på nedanstående säkerhetstips!

3 säkerhetstips att tänka på när du ska hyra skåpbil i Stockholm

Om du bestämmer dig för att hyra skåpbil i Stockholm är det viktigt att du sätter säkerheten i det första rummet. Därför bör du ha följande säkerhetstips i åtanke för att säkerställa att allt går till på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt:

  • Kontrollera fordonet. Innan du överhuvudtaget kör iväg med den hyra skåpbilen bör du kontrollera fordonet ifråga. Besikta det såväl invändigt som utvändigt för att se vilka eventuella skador som fordonet har redan på förhand. Kontrollera också bränslenivån för att dels försäkra dig om att fordonet är tankat samt för att se hur pass hög nivån av bränsle är. När du sedan lämnar tillbaka fordonet vill du ju dels vara säker på att du inte har skadat det på något sätt. Dessutom bör du tanka upp det till samma nivå som skåpbilen hade när du hämtade ut den.
  • Lasta fordonet på ett smart sätt. När du sedan ska lasta skåpbilen med din last bör du förstås göra detta på ett smart sätt. Se till att sprida ut lasten så att du fördelar denna på ett jämnt sätt i hela lastutrymmet. Börja dessutom med att lasta på de tyngsta föremålen innan du ger dig i färd med att lasta de övriga prylarna. Se också till så att utrymmet mellan de olika möblerna (eller vilka föremål du nu än transporterar) är så litet som möjligt. Det bör helst inte förekomma någon rörelse där bak i skåpbilen när du väl kör.
  • Tänk på fordonets storlek. När du ska hyra skåpbil i Stockholm behöver du inte oroa dig särskilt mycket för fordonets storlek. Skåpbilar skiljer sig inte så mycket åt från vanliga personbilar när du väl framför fordonet ifråga på vägen. Däremot bör du tänka på den ökade storleken och tyngden samt ha respekt för denna. Sakta därför ner lite extra och kör med aningen större försiktighet än vad du brukar göra.