Från den 1 mars 2020 så blev det en del nya regler kring teoriprov och förarprov. Tidigare var det så att du kunde skriva ditt teoriprov, misslyckas med det och ändå få köra upp. Idag är det inte längre på det viset. Nu måste du ha ett godkänt kunskapsprov innan du göra ditt körprov. Det oavsett om du gått intensivkurs körkort Stockholm, på trafikskola eller kört privat. Därmed så ska du inte längre genomföra båda proven, utan du måste göra en del först, bli godkänd och sedan ta nästa.

Vad innebär de nya reglerna för dig som ska ta körkort?

Övningskörning och teoriutbildning gör du på samma vis som innan. Det via en trafikskola, gå på en intensivkurs i Stockholm för körkort eller köra privat. Sedan när du ska boka in teoriprov och kunskapsprov så är det nya regler. Dessa regler är för att det ska vara en mer flexibel bokning för dig som tänkt ta körkort. Du kan boka båda delar samtidigt om du vill, som tidigare, men skillnaden är att du nu måste bli godkänd på teoriprovet innan du får göra din uppkörning. Kunskapsprovet ska alltid göras först. När du klarat av det, så är det giltigt i 4 månader. Det innebär att du har fyra månader på dig att boka in och klara av ditt körprov.

Varför har reglerna ändrats?

Transportstyrelsen och Trafikverket Förarprov gjorde under 2018 en översyn av förarutbildningssystemet. Man såg då att det var läge att ändra vissa saker. Bland annat har man valt att göra på detta vis så att bokningen av de två proven ska kunna göras på ett mer flexibelt sätt. Det så att du som ska ta körkort kan lägga upp din utbildning på ett bra sätt. Det oavsett om du vill ta körkort via intensivkurs i Stockholm, via en trafikskola eller föredrar att köra privat. Man valde även att förlänga giltighetstiden till fyra månader, för att du ska få mer tid på dig om det är så att förarprovet underkänns på första försöket. Anledningen att man valt att teoridelen måste vara godkänt innan du får göra din uppkörning beror på att du ska ha större chans att lyckas med körprovet. Det har visat sig innan att om en person förstår delarna i teorin och fått godkänt på sitt teoriprov, så ökar möjligheterna rejält för en godkänd uppkörning.