I december 2019 räknades antalet laddbara bilar till ungefär 100 000, detta bara i Sverige. I det räknas både hybridbilar och bilar som bara går på el. Kollar man däremot på hela världen finns det närmare fem miljoner elbilar i trafik. I framtiden beräknas försäljningar öka och somliga tror att det kommer finnas hela 125 miljoner elbilar år 2030. Behovet av fler laddningsstationer ökar alltså ständigt.

En laddstolpes funktion

Men hur fungerar det egentligen att ladda upp en elbil? Du har säkert sett en laddningsstolpe på en bensinstation och ställt dig samma fråga. En laddningsstolpe är helt enkelt som en bensinpump fast för el. Istället för att pumpa in bensin används en speciell kabel för att koppla in bilen. Flera bilar, oftast två på varje stolpe, kan laddas upp samtidigt. Det krävs mycket el för att ladda upp en bil och för att hindra överhettning och potentiell brand har man anpassat laddstolparna för att kunna ge stor effekt utan att bli överarbetade. Det ska alltid finnas en säkring och jordfelsbrytare som bryter strömmen om detta trots allt inträffar. På så sätt fungerar laddstolpen som en ersättare till de vanliga pumparna med bensin och diesel.

Anledningar att välja elbil

Att köra en elbil har många fördelar. Den absolut främsta och mest uppenbara är såklart att en elbil är mycket mer miljövänlig än en vanlig bil. Den är dessutom mycket billigare. El i sig är mycket billigare att producera än bensin och diesel, men något som många svenskar kanske ännu inte är medvetna om är att både försäkring och fordonsskatt är mycket billigare för en elbil. Dessutom ger staten bidrag till dem som väljer att ladda bilen hemma.

Fler laddstolpar är lösningen

Det är dock inte alltid uppenbart att välja en elbil före en vanlig bil. Det är ofta dyrare att köpa en elbil, men framförallt så kan det kännas begränsande eftersom det inte finns tillräckligt många laddningsstationer utspridda varken i Sverige eller någon annanstans. Därför arbetar många företag och parter med att installera laddstolpar för att kunna bidra till en framtid med färre bensinbilar och fler elbilar. Eftersom det finns många andra fördelar med en elbil ser många bristen på laddstolpar som det hinder man bör arbeta mest med för att snabba på utvecklingen.