Det är bekvämt att låta sin bilförsäkring löpa vidare istället för att lägga ner tiden att hitta en ny som möjligtvis är bättre. Den bästa bilförsäkringen behöver inte nödvändigtvis vara den som man redan har. Bilförsäkringen löper årsvis varför det kan vara en bra idé att jämföra bilförsäkringar varje år.

Hitta rätt i bilförsäkringsdjungeln

Att ge sig ut i jakten efter den bästa bilförsäkringen kan kännas tjorvigt och betungande men kan ge ekonomisk vinning i slutändan. Det finns väldigt många försäkringsbolag som alla erbjuder olika sorters villkor och priser. Vilken som är den bästa bilförsäkringen för kunden beror helt på vilka behov som finns.

Vad påverkar priset på bilförsäkringen

Vad är det som egentligen påverkar priset på bilförsäkringen? Det är bland annat:

  1. Ålder – yngre än 24 år betalar en högre premie.
  2. Bostadsadress – bilförsäkring i större städer är dyrare än i glesbygden.
  3. Bilmodell – en nyare och dyrare bil löper en större risk för försäkringsbolagen varför en ny bil är något dyrare än en äldre och mer lättreparerad bil.
  4. Körhistorik – om kunden har en olyckshistorik, är försäkringen något dyrare.

Bästa bilförsäkringen för dig

Den bästa bilförsäkringen är inte alltid den dyraste utan kostnaden beror på vad kunden vill att försäkringen ska täcka. Kör man mindre kanske en typ av försäkring kallad ”smart” bilförsäkring passar bättre som räknar ut kostnaden beroende på hur mycket man kör. En sådan försäkring räknar också priset utifrån hur säkert man kör, därför kan en sådan försäkring påverka säkerheten i trafiken. Vilket märke det är på bilen påverkar också kostnaden, varför det vid bilinköpet är viktigt att veta vilka behov man har.

Viktigt att tänka på:

  1. Kontrollera innehållet. Vad täcker bilförsäkringen och vad täcker den inte.
  2. Jämför vad försäkringarna kostar. Hur mycket självrisken är och vad premien kostar.
  3. Kontrollera villkoren, vilka är undantagen, uppsägningstiden och ångerrätten. Det kan kännas betungade att läsa det finstilta, men är avgörande för att säkerställa att man får alla risker täckta.
  4. Det är viktigt att se till att försäkringen börjar gälla den dagen då bilen börjar användas.
  5. Säg upp den tidigare försäkringen om sådan finns så inte två försäkringar löper samtidigt.