Det kan vara mycket att ha koll på och ta hand om ifall ens företag har tjänstebilar. För att det inte ska bli krångel med bilförmånet och drivmedelsförmånet med Skatteverket är det därför rekommenderat att alla förare som kör en tjänstebil använder sig av en körjournal. Företag som Telliq erbjuder elektroniska körjournaler som automatiskt skriver ner alla resor samt drivmedelsförbrukningen. Det blir enklare och snabbare för företaget.

Här finns jämförelser mellan Telliq samt en annan aktör.

Automatiskt och översiktligt

I och med att körjournalen är automatisk så skrivs allt ner med exakta siffror, körsträcka, drivmedelsförbrukning och tid. Det gör att man inte behöver oroa sig som arbetsgivare att siffrorna inte stämmer. Telliq har även möjligheter att använda en GPS-funktion så man kan se var tjänstebilarna befinner sig i realtid så man kan ha ständig kontroll. Det kan även vara fördelaktigt att lägga till en funktion som gör att man kan se var och när bilarna var i bruk i en platshistoriksfil. Då kan man ha kontroll på att bilarna har använts till rätt ändamål och under rätt tidpunkter under arbetsdagen. Alla körjournaler blir enkla att samla eftersom allt samlas på en app så man alltid att ha en översikt på vad som händer. Det är även enkelt att föra över informationen till en dator om det skulle behövas.

Miljö och säkerhet från Telliq

Ehnterna från Telliq registrerar automatiskt ifall man har kört i en zon där trängselskatt gäller och registrerar alltid hur mycket drivmedel som används. Det är bra för miljön så man inte kör för mycket och onödigt. Telliq har även ett säkerhetssystem som:

  • Möjlighet att koppla ihop appen med om ett larm går på tjänstebilen
  • Extra enheter som alkolås
  • Notis när bilen står på sin parkeringsplats så man vet att föraren har kommit hem säkert

Självklart vill man att företagsbilarna ska vara i säkert förvar samt att man blir informerad om något händer. Dessutom så kan man se bilarnas körbeteende och på så sätt förvarnas om bilen körs på ett vårdslöst sätt. Då kan man hantera problemet och på så sätt förebygga skador på bilen vilket leder till att man inte behöver lägga pengar på mekaniker.