En körjournal är vad namnet antyder. Det är helt enkelt ett dokument eller journal där man kan se vart, hur långt, när och varför en företagsbil har körts. En sådan journal dokumenterar alltså att resorna med en företagsbil sköts korrekt.

Detta utifrån skattelagstiftningen och Skatteverkets regler om vilka bilförmåner som kan tillämpas och godkännas. Det handlar om att du inte ska bli skyldig skatt till staten då en företagsbil endast får användas utifrån vissa specifika regler. Det handlar även om om drivmedlet bekostas av arbetsgivaren eller inte.

Om du till exempel inte kan påvisa exakt hur mycket du har kört i tjänsten kommer du istället förmånsbeskattas för allt vilket tyvärr kommer att bli dyrt för dig. Det är också ditt ansvar som arbetsgivare och förare som ska bevisa att dokumentationen om resorna är korrekta.

Fördelar med en digital körjournal

En körjournal kan vara antingen digital eller fysisk. Men en elektronisk journal har flera fördelar jämfört med en fysisk sådan. Dessa är bland annat:

  • Skatteverket rekommenderar en digital variant.
  • En digital körjournal kan registrera resorna automatiskt utifrån installerade GPS-enheter.
  • En journal som är digital kan minska fordonskostnaderna. Detta beror på att fordonen används privat i mindre utsträckning. Detta leder i sin tur till både minskade bränslekostnader och minskat slitage på fordonen.
  • Resursanvändningen inom företaget kan också bli effektivare. Detta då den digitala varianten kan bland annat hjälpa till med att optimera planeringen av alla körningar som genomförs. Man kan också få hjälp med att se över hur stor fordonsflotta man egentligen behöver då man i detalj kan se alla körningar. Det leder i sin tur till kostnadsbesparingar.

När du ska köpa en, eller flera, elektronisk(a) körjournal(er) bör du tänka på att den ska vara enkel men utan att användarvänligheten försämras. Den bör också ha att kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt pris. Du bör även undersöka om det förekommer till exempel någon startkostnad och/eller bindningstid.

En annan faktor som du bör ha i beaktande är att företaget som du köper din körjournal av, har flera olika enheter. Detta för att du enkelt ska kunna byta framöver om det skulle behövas, till exempel genom förändrad lagstiftning.