Bilförsäkring

I samband med köp eller övertagande av ny bil är det av största vikt att teckna en bilförsäkring som skyddar mot skador och personskador. Bilförsäkring går att teckna antingen med hjälp av bilfirman eller med ditt vanliga försäkringsbolag. Bilförsäkringen går att teckna i olika former beroende på vilket som passar bäst och hur mycket man vill betala vilket crediwizz.com kan hjälpa dig på vägen med.

Att köra utan bilförsäkring är inte ett alternativ. Det kan ge ekonomiska skador som aldrig går att återbetala och då ska vi inte ens nämna personskadorna som kan uppstå och kostnaderna för dessa. I Sverige är det enligt lag så att man måste ha en fordonsförsäkring för att få framföra fordonet och det från dag ett. Den tidigare ägarens försäkring upphör automatiskt samma dag som bilen byter ägare. Fordonet måste vara försäkrat även om det är trasigt, skadat, stulet eller inte används. Enda sättet att undgå att betala bilförsäkring är om du inte ska anmäla bilen. Men i så fall måste du anmäla hos Transportstyrelsen att bilen är avställd.

Olika typer av bilförsäkring

I Sverige finns flera olika typer av det som vi kallar bilförsäkring, egentligen är det riktiga namnet fordonsförsäkring:

  • Trafikförsäkring – lagstadgad och obligatorisk försäkring. Den täcker skador på andra fordon och även personskador på övriga personer, inte bara den som vållar skadan
  • Halvförsäkring – Innehåller ovanstående trafikförsäkring och ger även försäkran mot brand, glas, rättsskydd, maskinskada och stöld
  • Helförsäkring – Innehåller de två ovanstående halvförsäkring och trafikförsäkring. Dessutom innehåller helförsäkring även vagnskadeförsäkring som innebär att skydd ges om den som orsakar skadan är försäkringstagaren själv

Utöver dessa finns även tilläggsförsäkringar som exempelvis Allriskförsäkring. Den kallas även drulleförsäkring och ger ersättning vid så kallade oförutsedda eller plötsliga händelser som man råkar vålla i vardagen utan att det behöver vara en allvarlig olycka inblandat. Exempel på sådana skador är exempelvis om man råkar tanka fel bränsle och motorn riskerar att skadas allvarligt eller om man spiller kaffe eller mat på den fina inredningen. Särskilt för barnfamiljer kan detta vara en bra försäkring att ta till då barn tenderar att spilla saker, eller storma in med skitiga stövlar och kläder och kräla runt i hela bilen med leriga skor. Bilförsäkring går att teckna antingen med hjälp av bilfirman eller med ditt vanliga försäkringsbolag.