Bilbärgare i Stockholm och Halland tjänar mest, medan kollegorna i Västerbotten och Kalmar tjänar minst. Så ser det ut, om man får tro en källa för löneuppgifter som vi tittar på.

Källan anger att den totala medellönen i landet ligger på omkring 25 000 kronor. Som jämförelse kan sägas att bilbärgare i Stockholm tjänar över 27 000 kronor – och att kollegorna i Halland tjänar hela 30 5000 kronor. Statistiken bygger på 165 referenser, vilket nog av många skulle anses vara för litet för att bygga ett trovärdigt underlag på, i synnerhet med tanke på att antalet referenser för de enstaka regionerna troligtvis väldigt få.

Lönespridning

Referensernas löneuppgifter presenteras även i intervaller, där man tydligt ser hur stor del av bärgarna som ligger i de olika ”skikten”. Till exempel kan vi se att det är ungefär 11 % av referenserna totalt, som tjänar mellan 26 000 och 27 999 kronor i månaden – ungefär den summa som är medellönen för bilbärgare i Stockholm, alltså. Av siffrorna att döma så är det ett fåtal procent av bärgarna som tjänar riktigt bra. 0,61 % uppger att de (eller den) tjänar mellan 52 000 och 57 999 kronor i månaden. Det här är betydligt högre än den genomsnittliga lönen i Sverige för alla yrken, som ligger omkring 29 000 kronor i månaden.

Det enskilt största intervallet är dock det mellan 22 000 och 23 999 kronor, där 21,82 % av de tillfrågade uppger sig ligga. Strax därefter kommer intervallet 24 000 – 25 999 kronor, där en femtedel av referenserna befinner sig.

Ålder och erfarenhet

Det är inte det län med äldst och mest erfarna bilbärgare som tjänar bäst, visar siffrorna. I Jämtland är medelåldern 40 år, medan den genomsnittliga erfarenheten är 16 år. Medellönen är 25 500 kronor, vilket är lägre än vad till exempel bilbärgare i Stockholm får i lön. Hos Bilbärgare i Stockholm är medelåldern 34 år och erfarenheten sex år – betydligt lägre än i Jämtland, alltså. Samtidigt finns det troligtvis fler jobb och en hög efterfrågan på kompetens, som driver upp lönerna i huvudstaden. De som tjänar bäst – alltså bärgarna i Halland – har en medelålder på 30 år och en snitterfarenhet på sex år.

Få tag i rätt bilbärgare i Stockholm här!