De personer som arbetar på väg i Stockholm skall ha ordentlig utbildning och kompetens som är anpassad och behövs för denna yrkeskategori. Olika lagar och förordningar styr vägarbeten både avseende säkerhet och snabbt genomförande. Det är Trafikverket som handhar dessa säkerhetsregler och som företagen ska efterleva.

Kurser inom Arbete på väg är ett krav för alla som arbetar på och vid väg, både statliga, kommunala och enskilda vägar. Det gäller även alla typer av vägunderhållsfordon, service samt arbetsfordon och alla personer som har ansvar på något vis för en vägarbetsplats. Andra kategorier som kan ha nytta av utbildningen är även andra yrkesutövare, körskoleelever och även övriga trafikanter.

Företag som jobbar med arbete på väg i Stockholm utbildar ibland internt. Detta för att säkerställa att alla har rätt kompetens för uppdraget. Detta är ett av de bolag inom arbete på väg i Stockholm som utbildar och har alla nödvändiga certifikat för uppdraget.

Olika nivåer och kompetenskrav

Inom Arbete på väg finns det fyra olika nivåer (nivå 1, 2, 3 A samt 3 B). På den första nivån erhåller man grundkompetens och är riktad mot all personal som ska utföra vägarbete eller annat där Trafikverket är väghållare. På den andra nivån avser det kompetenskraven som gäller för förare till vägunderhållsfordon, servicefordon samt arbetsfordon och utbildningen ger behörighet till att utrusta och utmärka sitt eget fordon. På nivå 3 A finner man kompetenskraven för utmärkningsansvarig och på den sista nivån är det kompetenskrav för vakter, lotsförare och de som är ansvariga för trafiksignaler. Nivåerna måste uppdateras efter en viss tid. På första nivån är det till exempel efter 15 månader och på den andra nivån är det efter fem år.

Kurser och utbildning inom Arbete på väg i Stockholm

I Stockholm har du många möjligheter att gå kurser och utbildningar inom Arbete på väg genom olika företag och utbildare. Du som är arbetsgivare måste säkerställa att varje person din personalgrupp har den rätta kompetensen och du ska även intyga detta. Till exempel kan Arbetsmiljöverket komma att kontrollera detta. De utbildare som kan erbjuda de olika nivåerna, eller alla nivåer, kan utforma utbildningarna på olika sätt. För dig som arbetsgivare är det kanske enklare att låta några ur personalen gå på olika dagar, eller så tar ni en heldag. Vissa företag har till exempel även kombinationsutbildningar där till exempel både nivå 1 och 2 finns med i utbildningspaketet.

Kursen brukar omfatta en dag, åtminstone för nivå 1. Detta kan givetvis också skilja sig åt. Även priser skiljer sig åt så det bästa är att ta kontakt med en utbildare för att få det bästa svaret!