Arbete på väg i Stockholm

De personer som arbetar på väg i Stockholm skall ha ordentlig utbildning och kompetens som är anpassad och behövs för denna yrkeskategori. Olika lagar och förordningar styr vägarbeten både avseende säkerhet och snabbt genomförande. Det är Trafikverket som handhar dessa säkerhetsregler och som företagen ska efterleva. Kurser inom Arbete på väg är ett krav för alla som arbetar på och vid väg, både statliga, kommunala och enskilda vägar. Det gäller även alla typer av vägunderhållsfordon, service samt arbetsfordon och alla personer som har ansvar på något vis för en vägarbetsplats. Andra kategorier som kan ha nytta av utbildningen är även...